Κατάστημα Adidas στο Ελληνικό

Μάρτιος 2015

Κατάστημα Adidas στο Ελληνικό

Μάρτιος 2015

Το νέο κατάστημα της Adidas αποτελεί τη μεγαλύτερη εμπορική ανάπτυξη της εταιρίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καταλαμβάνοντας συνολικά 1.100m2 σε δύο επίπεδα και αποτελώντας πρότυπο κατάστημα για τη μελλοντική ανάπτυξη.