PepsiCo

Μάιος 2019
PepsiCo

PepsiCo

Μάιος 2019

Η ίδια η PepsiCo και τα προϊόντα της λειτούργησαν ως αφετηρία και έμπνευση για το concept design. Υλικά συσκευασιών και μπουκαλιών αποτέλεσαν μέρος της κεντρικής ιδέας και έμπνευσης, ενώ για τις γραφιστικές εφαρμογές αντλήθηκε υλικό από την ιστορία της εταιρείας και τις κατά καιρούς διαφημιστικές καμπάνιες των προϊόντων της.