Τοποθεσία Έργου:
Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 18, Αθήνα
Περίοδος Κατασκευής:
Μάρτιος 2015
Μελετητές:
Α. Παντζέκος / Μ. Κατσιμάρη
Εργοδότης:
Boston Consulting Group Ελλάς ΑΕ

Τον Μάρτιο του 2015 ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση των ξεχωριστών γραφείων της συμβουλευτικής εταιρείας Boston Consulting Group (BCG) εντός αυτόνομου νεοκλασικού κτιρίου επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 18, η χρονολογία κατασκευής του οποίου τοποθετείται μεταξύ 1910-1915. Το έργο αφορούσε την ανακαίνιση του συνόλου των τεσσάρων επιπέδων του ακινήτου, συνολικής επιφάνειας 986 τ.μ., δίνοντας μεγάλη προσοχή στην ανάδειξη των ιδιαίτερων αρχιτεκτονικών στοιχείων του, βελτιστοποιώντας παράλληλα τον φωτισμό και την ακουστική κάθε χώρου. Η αρχιτεκτονική μελέτη του έργου και ο σχεδιασμός των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών ανήκει στους Αντώνη Παντζέκο και Δημήτρη Μανουσάκη, ενώ η ακουστική μελέτη των γραφείων εκπονήθηκε από τον Gottfried Schubert. Η διαχείριση του έργου (project management) ανατέθηκε στην CBRE.