Τοποθεσία Έργου:
Παιανία, Αττική
Περίοδος Κατασκευής:
Ιούνιος 2014 - Μάρτιος 2015
Μελετητές:
Κ. Καρανίκου - Γ. Σταματάκης / ΤΕΑΜ ΜΗ
Εργοδότης:
Dimand ΑΕ

Τα κεντρικά γραφεία ενός από τους μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους στην Ελλάδα παραδόθηκαν για χρήση εντός ενός σύγχρονου συγκροτήματος γραφείων στην Αττική. Οι νέοι χώροι γραφείων φιλοξενούν την κεντρική διοίκηση του ομίλου σε συνολική επιφάνεια 3.400 τ.μ., πλήρως ανακαινισμένοι σύμφωνα με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του γραφείου A TEAM (Κατερίνα Καρανικού και Γιώργου Σταματάκη), προωθώντας τη χρήση πολλών προσαρμοσμένων δομών επαναλαμβανόμενων αρμονικά στο χώρο. Ο σχεδιασμός, η προσαρμογή και ανάπτυξη των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών πραγματοποιήθηκε από την μελετητική εταιρεία TEAM MH.