Τοποθεσία Έργου:
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 112, Αθήνα
Περίοδος Κατασκευής:
Νοέμβριος 2018 - Μάρτιος 2019
Μελετητές:
A&M Architects
Εργοδότης:
Expedia Greece

Οι εργασίες αφορούσαν στην ανακαίνιση του 3ου ορόφου του κτιρίου στη Λεωφ. Βασ. Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας με σκοπό να φιλοξενήσουν τα κεντρικά γραφεία της Expedia Group στην Αθήνα. Οι εργασίες περιλάμβαναν τη συνολική διαμόρφωση όλων των χώρων, από τις ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές έως την ενσωμάτωση όλων των διακοσμητικών κατασκευών και την παράδοση σε πλήρη και εύρυθμη λειτουργία. Το κτίριο βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένη περιοχή και σε μερική λειτουργία. Μία από τις προκλήσεις του έργου ήταν ότι ένα μέρος του κτιρίου φιλοξενεί ένα μεγάλο πολυκατάστημα που βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, ενώ υπήρχαν και άλλοι χώροι υπό κατασκευή. Εκτός των παραπάνω, το κτίριο βρίσκεται σε κεντρική περιοχή με έντονη κυκλοφορία. Έτσι, η κατάλληλη διαχείριση και ο συντονισμός με τον υπεύθυνο του κτιρίου ήταν καθοριστικής σημασίας για την ολοκλήρωση του έργου.  Η τελική πρόκληση ήταν ο πλουραλισμός των υλικών και των κατασκευών που περιλαμβανόταν στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.