Τοποθεσία Έργου:
Ερυθρού Σταυρού 6, Μαρούσι
Περίοδος Κατασκευής:
Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2017
Μελετητές:
The Design Studio - Spiros Soulis / Αγαπάκης Μελετητική & Συνεργάτες
Εργοδότης:
Institute of Live - Mitera

Τον Σεπτέμβριο του 2017 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης των εσωτερικών χώρων εξεταστηρίων, χειρουργείων, εργαστηρίων και γραφειακών χώρων που στεγάζονται στο κτίριο του Νοσοκομείου Μητέρα στο Μαρούσι Αττικής. Οι νέες διαμορφώσεις της IVF Κλινικής καθώς και οι διαρρυθμίσεις στους χώρους check up και Ιατρικής Εμβρύου μελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν με σκοπό να αποδώσουν πιστά την προσήλωση της Institute of Live – MITERA στην προσπάθεια για εξατομικευμένη φροντίδα με συνέπεια και διακριτικότητα. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν τηρώντας το αυστηρό πλαίσιο υγιεινής και ασφάλειας, παράλληλα με τη λειτουργία των υπολοίπων τμημάτων του νοσοκομείου διασφαλίζοντας την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία τους. Οι αρχιτεκτονικές μελέτες εκπονήθηκαν από το The Design Studio ενώ οι ηλεκτρομηχανολογικές ανήκουν στην εταιρεία Αγαπάκης Μελετητική & Συνεργάτες.