Τοποθεσία Έργου:
Ανδρέα Παπανδρέου 17, Μαρούσι
Περίοδος Κατασκευής:
Μάρτιος - Απρίλιος 2014
Μελετητές:
C-Bute
Εργοδότης:
LeasePlan Ελλάς ΑΕ

Τον Απρίλιο του 2014 παραδόθηκαν οι δύο νέοι όροφοι γραφείων της Leaseplan εντός του κτιριακού συγκροτήματος που στεγάζει τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι, συνολικής επιφάνειας 1.290 τ.μ. Παράλληλα με τις εργασίες εσωτερικής διαμόρφωσης της επέκτασης των 340 τ.μ, υπήρξαν αρκετές επεμβάσεις στα υπόλοιπα πέντε επίπεδα των υφιστάμενων γραφείων. Το έργο ολοκληρώθηκε εντός 45 ημερών χωρίς να παρεμποδιστεί η καθημερινή λειτουργία της εταιρείας, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Η αρχιτεκτονική μελέτη του έργου εκπονήθηκε από τo αρχιτεκτονικό γραφείο c-bute.