Τοποθεσία Έργου:
Λεωφόρος Συγγρού 198, Καλλιθέα
Περίοδος Κατασκευής:
Ιανουάριος - Αύγουστος 2018
Μελετητές:
gkotsis and serafimidou architectural practice
Εργοδότης:
NN Hellas ΑΕ

O σχεδιασμός βασίστηκε σε δύο διαφορετικού είδους ανάγκες που αφορούν πρώτον στην αναδιοργάνωση των γραφειακών χώρων και δεύτερον στη δημιουργία ενός πολύ-χώρου ικανού να φιλοξενήσει εκδηλώσεις που ποικίλουν σε είδος και κλίμακα. Οι χώροι γραφείων προγραμματίστηκαν με άξονα την συστέγαση τμημάτων, που αποσκοπεί στην αλληλεπίδραση και συνεργασία σε καθημερινό επίπεδο. Απώτερος σκοπός ήταν η μετάβαση του υφιστάμενου ”εργασιακού χώρου“ σε ”εργασιακό περιβάλλον“, ενός συστήματος δηλαδή που αντιμετωπίζει την εργασία ως μια δυναμική διαδικασία που λαμβάνει μέρος στον χώρο- περιβάλλον και δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να εκφραστεί πολλαπλά μέσα από την εργασία. Το έργο υπογράφουν οι Gkotsis-Serafimidou για το οποίο βραβεύθηκαν δις στα Commercial Interiors Awards 2019 λαμβάνοντας το gold award / Best Interior – Rest Area και silver award / Best Interior – Office.