Τοποθεσία Έργου:
Λεωφόρος Συγγρού 198, Καλλιθέα
Περίοδος Κατασκευής:
Δεκέμβριος 2015 - Ιανουάριος 2016
Μελετητές:
Gkotsis architectural design practice
Εργοδότης:
NN Hellas ΑΕ

Το έργο αφορούσε στην ανακατασκευή του χώρου της εισόδου του κεντρικού κτιρίου γραφείων της NN Hellas. Κύριος στόχος της επέμβασης ήταν να δημιουργηθεί ένας διττός χώρος που από τη μία θα υπάρχει ένας δυναμικός, ελεύθερος και φωτεινός χώρος ενώ από την άλλη με τη χρήση φυσικών υλικών θα παρέχεται η αίσθηση του οικείου και ισορροπημένου. Η επιλογή αυτή έρχεται να αποτυπώσει και να ενισχύσει τη φύση της εταιρείας NN Hellas που αφενός είναι μια δυναμικά εξελισσόμενη εταιρεία αφετέρου εκπέμπει μια σταθερότητα και ένα αίσθημα ασφάλειας και οικειότητας.