Τοποθεσία Έργου:
Ανδρέα Μεταξά 15α, Κηφισιά
Περίοδος Κατασκευής:
Ιανουάριος - Μάρτιος 2017
Μελετητές:
YAP architects / PROTON
Εργοδότης:
Nokia Hellas ΑΕ

Οι νέοι γραφειακοί χώροι της NOKIA HELLAS, στο υφιστάμενο κτιριακό συγκρότημα της Nokia Pyrna στη Νέα Κηφισιά, χαρακτηρίζονται από μοναδικά στοιχεία interior design. Οι κατασκευαστικές επεμβάσεις υλοποιήθηκαν σε δύο από τα κτίρια του συγκροτήματος και αφορούσαν τόσο στους αμιγώς εργασιακούς χώρους, όσο και στους κοινόχρηστους. Με γνώμονα το όραμα της πολυεθνικής για το εργασιακό περιβάλλον, τα νέα γραφεία σχεδιάστηκαν ώστε να προσφέρουν υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα στους εργαζόμενους αλλά και τους επισκέπτες του χώρου. Η CORE Construction ανταποκρίθηκε αποτελεσματικά στο αυστηρό χρονοδιάγραμμα του έργου, ενώ οι εργασίες πραγματοποιούνταν παράλληλα με τη καθημερινή λειτουργία των υπόλοιπων γραφειακών χώρων εντός του συγκροτήματος.