Τοποθεσία Έργου:
Αλ. Παναγούλη 80, Αγία Παρασκευή, Αττική
Περίοδος Κατασκευής:
Φεβρουάριος - Μάρτιος 2019
Μελετητές:
A&M Architects
Εργοδότης:
Novo Nordisk Hellas LTD

Τον Μάρτιο του 2019 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση ανακαίνισης των γραφείων της Novo Nordisk μιας εταιρείας με παγκόσμια παρουσία στον τομέα της υγείας. Τα γραφεία της Novo Nordisk στην Αγία Παρασκευή Αττικής φιλοξενούνται σε ένα ανεξάρτητο κτίριο γραφείων τεσσάρων επιπέδων που εξυπηρετούν το σύνολο των διοικητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Οι κατασκευαστικές επεμβάσεις αφορούσαν στις εργασίες διαρρύθμισης και ανακαίνισης των χώρων γραφείων που φιλοξένουνται στο τέταρτο επίπεδο του κτιρίου. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν παράλληλα με τη λειτουργία των υπολοίπων τμημάτων της εταιρείας διασφαλίζοντας την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία τους. Σκοπός των εργασιών ήταν να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο, υγιές και ενδιαφέρον περιβάλλον εργασίας ανταποκρινόμενο πλήρως στην φιλοσοφία της Σκανδιναβικής εταιρείας.