Τοποθεσία Έργου:
Άγιος Στέφανος Αττικής, 22 χλμ Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας
Περίοδος Κατασκευής:
Αύγουστος - Δεκέμβριος 2017
Μελετητές:
A&M Architects
Εργοδότης:
Tasty Foods SA

Τον Δεκέμβριο του 2017 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης και αναβάθμισης των γραφειακών χώρων της PepsiCo στα κτίρια Διοίκησης και Εργοστασίου. Η CORE εκτέλεσε εντός του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος τις εργασίες διαρρύθμισης και ανακαίνισης των χώρων γραφείων σε ισόγειο, α ́ όροφο και β ́ όροφο της Διοίκησης της PepsiCo, συνολικής επιφάνειας 2.520 τ.μ. καθώς και τις εργασίες διαρρύθμισης και ανακαίνισης στους χώρους γραφείων του Εργοστασίου, συνολικής επιφάνειας 418 τ.μ. Η αρχιτεκτονική μελέτη εκπονήθηκε από την εταιρεία A&M Architects.