Τοποθεσία Έργου:
Τζαβέλλα 1-3, Χαλάνδρι
Περίοδος Κατασκευής:
Απρίλιος - Μάιος 2013
Μελετητές:
Γραφείο Μελετών Α. N. Τομπάζη / ΤΕΑΜ
Εργοδότης:
Philips Hellas ΑΕ

Τον Μάιο του 2013 ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση των κεντρικών γραφείων γνωστής πολυεθνικής εταιρίας σε έναν νέο χώρο συνολικής επιφάνειας 1.500 τ.μ. στο Χαλάνδρι Αττικής. Η αρχιτεκτονική μελέτη των νέων γραφείων φέρει την υπογραφή του Αλέξανδρου Τομπάζη, προσδίδοντας σε κάθε σημείο ιδιαίτερη λειτουργικότητα και χαρακτήρα. Το πλήθος των ειδικών κατασκευών που σχεδιάστηκαν για τις ανάγκες κάθε χώρου, συνθέτουν ένα μοναδικό σύνολο που ικανοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες του χρήστη. Η κατασκευή του έργου ολοκληρώθηκε σε 45 ημέρες εντός κτιριακού συγκροτήματος γραφείων σε λειτουργία. Η εταιρεία CBRE Atria ανέλαβε τη διαχείριση του έργου, ενώ η μελέτη των ηλεκτρομηχανικών υποδομών ανήκει στο γραφείο TEAM.