Τοποθεσία Έργου:
Πειραιάς
Περίοδος Κατασκευής:
Μάιος 2017 - Μάιος 2018
Μελετητές:
AΣ.Π.Α.- Αστικές Περιβαλλοντικές Αναπλάσεις ΑΕ / Π. Παναγιωτόπουλος & Συνεργάτες / LDK Engineering Consultants SA
Εργοδότης:
Piraeus Port Plaza 1 ΑΕ

Τον Μάιο του 2018 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες που αφορούσαν στην αλλαγή χρήσης υφιστάμενου κτιρίου αποθήκης των παλαιών εγκαταστάσεων της εταιρείας «Παπαστράτος» εντός οικοπέδου έκτασης 5.460 τ.μ. σε κτίριο γραφείων με προσθήκη δύο νέων ορόφων εντός εγκεκριμένου κελύφους και δημιουργία ενός επιπέδου υπόγειου parking. Το κτίριο διαθέτει συνολική επιφάνεια ανωδοµής περίπου 10.800 τ.µ., υπόγειους βοηθητικούς χώρους και θέσεις στάθµευσης επιφάνειας 4.650 τ.µ. περίπου. Η κατασκευή ακολούθησε το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα αξιολόγησης & αποτίμησης της αειφόρου δόμησης & κατασκευής LEED για ολοκληρωμένη ανακαίνιση με στόχο την εξαιρετική περιβαλλοντική απόδοση του κτιρίου με πιστοποίηση LEED Gold. Στοιχεία που ξεχωρίζουν είναι η ενσωμάτωση βιοκλιματικών στοιχείων (προσθήκη ανοιγμάτων και ενός αιθρίου για φυσικό φωτισμό, φυσική σκίαση, βελτίωση της θερμομόνωσης), η προσθήκη πράσινων επιφανειών με φυτά της Μεσογείου στον περιβάλλοντα χώρο, η κατασκευή εξωτερικών επιφανειών για πεζούς και ποδήλατα, η άριστη σύνδεση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι θέσεις στάθμευσης με σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, η κατασκευή δεξαμενής ομβρίων για μείωση της κατανάλωσης πόσιμου νερού. Το συντονισμό, την παρακολούθηση και την επίβλεψη του Έργου ανέλαβε η εταιρία DIMAND Α.Ε.