Τοποθεσία Έργου:
Στασινού 43, Στρόβολος, Λευκωσία
Περίοδος Κατασκευής:
Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2019
Μελετητές:
A&M Group Architects
Εργοδότης:
Printec Cyprus Ltd

Τον Ιούλιο του 2019, η CORE ανέλαβε την εσωτερική ανακαίνιση των κεντρικών γραφείων της εταιρίας Printec Cyprus, που βρίσκονται στο κέντρο της Λευκωσίας. Η ανακαίνιση περιλάμβανε τον πρώτο & δεύτερο όροφο του κτιρίου, επιφάνειας 400 τ.μ. έκαστος. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός έγινε από την Α&Μ Architects.