Τοποθεσία Έργου:
Νερατζιωτίσσης & Μυκηνών 115, Μαρούσι
Περίοδος Κατασκευής:
Ιανουάριος - Μάιος 2018
Μελετητές:
ArchLab | Γιώργος Λάμπρου / ALD | Φωτεινή Ξυράφη / Νίκος Αδριανόπουλος
Εργοδότης:
Νερατζιώτισσα ΑΕ

Στο νεόδμητο κτιριακό συγκρότημα γραφείων στο Μαρούσι επέλεξε να μετεστεγάσει τα κεντρικά της γραφεία η Ravago Hellas μέλος του βελγικού ομίλου χημικής βιομηχανίας & πλαστικών Ravago. Το κτίριο γραφείων εντάσσεται πλήρως στα διεθνή πρότυπα που οριοθετούν την έννοια βιοκλιματική κατασκευή με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται ένα σύγχρονο & υγιές περιβάλλον εργασίας. Εσωτερικά, η ενοποίηση των χώρων συνάδει με την εταιρική φιλοσοφία σχετικά με τον τρόπο εργασίας, δίνοντας ώθηση στην ανάπτυξη του δυναμικού της ομάδας. Η επιλογή των ονομασιών και η χρωματική ταύτιση των χώρων συσκέψεων έγινε βάσει αισθητικής και λειτουργικότητας, ενώ επιλέχθηκε η πολυχρωμία ως συμβολισμός της πολυποικιλότητας των προσωπικοτήτων που συνδημιουργούν εντός του χώρου.