Τοποθεσία Έργου:
Λεωφ. Συγγρού 348, Αθήνα
Περίοδος Κατασκευής:
Ιούλιος- Νοέμβριος 2022
Μελετητές:
en-route-architecture
Εργοδότης:
Sanofi Aventis ΑΕΒΕ

Το έργο αφορά στην ανακαίνιση γραφείων στη Λεωφόρο Συγγρού, με στόχο τη μεταμόρφωσή τους σε ένα ζωντανό, ελκυστικό και ευέλικτο περιβάλλον εργασίας. Ο σχεδιασμός επιχειρεί να συνδιαλλαγεί και να συμπληρώσει την ανοιχτή αίσθηση του αρχικά τυπικού επαναλαμβανόμενου χώρου εργασίας, εισάγοντας ποικιλία διαχωριστικών, γραφειακών υποδομών, χρωμάτων και υλικών. Η πανδημία λόγω covid οδήγησε τις εταιρείες να επανεξετάσουν το περιβάλλον εργασίας τους για να προσελκύσουν τους υπαλλήλους, τουλάχιστον εν μέρει, σε συλλογικά πιο παραγωγικούς χώρους γραφείων. Ζητούμενο πλέον είναι τα νέα περιβάλλοντα εργασίας να σχεδιάζονται πιο ελκυστικά, ευέλικτα και προσαρμόσιμα σε διαφορετικά σενάρια εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόταση για την ανακαίνιση δημιουργεί διαβαθμίσεις ανεπίσημων και επίσημων χώρων εργασίας με διαφορετικά χρώματα στους τοίχους και ποικίλες διατάξεις υποδομών, εισάγοντας γυάλινα χωρίσματα και πιο ευέλικτα ημιδιάφανα διαχωριστικά. Φυτά εσωτερικού χώρου και διαφορετικοί τύποι επίπλων προστίθενται γενναιόδωρα σε όλες τις γωνιές για να εξουδετερώσουν κάθε αίσθηση μονοτονίας. Τα επιμέρους ατομικά γραφεία διακόπτονται από πιο συλλογικές ζώνες για φαγητό, παιχνίδι ή συνάντηση. Αυτές οι άτυπες ζώνες χωρίζονται με ηλεκτροκίνητες κουρτίνες που δημιουργούν ημιδιάφανα όρια. Το εσωτερικό γίνεται μια προσωρινή σύνθεση χρωμάτων, υλικών και διατάξεων που προορίζεται να αντικατασταθεί μόλις νέες ανάγκες και χωρικές συνθήκες το απαιτήσουν. Η ανοιχτή κάτοψη εξασφαλίζει το ιδανικό πεδίο στο οποίο μπορούν να προβληθούν οι μελλοντικές επιθυμίες και οι εκάστοτε ανάγκες του εργασιακού χώρου.