Τοποθεσία Έργου:
Λεωφ. Συγγρού 348, Αθήνα
Περίοδος Κατασκευής:
Σεπτέμβριος 2017 - Ιούνιος 2018
Μελετητές:
Kokkinou + Kourkoulas Architects & Associates
Εργοδότης:
Sanofi Aventis ΑΕΒΕ

Τον Οκτώβριο του 2017 η Core ανέλαβε να εκτελέσει τις εργασίες διαμόρφωσης των νέων γραφειακών χώρων της Sanofi Aventis ΑΕB.E. που βρίσκονται εντός γραφειακού συγκροτήματος στην Καλλιθέα, επί της Λεωφόρου Συγγρού 348. Ο προς διαμόρφωση χώρος βρίσκεται στους ορόφους 2,3,4,5 και 6 του κτιρίου Α του προαναφερόμενου κτιριακού συγκροτήματος. Ο κάθε όροφος έχει εμβαδόν 563 τ.μ., ενώ ο προς διαμόρφωση χώρος έχει εμβαδόν 2.815 τ.μ.. Η αρχιτεκτονική μελέτη του έργου ανήκει στο μελετητικό γραφείο Kokkinou + Kourkoulas Architects & Associates.