Τοποθεσία Έργου:
Χούρι 3, Μαρούσι
Περίοδος Κατασκευής:
Φεβρουάριος - Ιούλιος 2022
Μελετητές:
white arch - fani partheniou
Εργοδότης:
Trade Estates

Τα νέα γραφεία της Trade Estates βρίσκονται στον 7ο όροφο ενός κτιρίου γραφείων στο Μαρούσι τα οποία ανακατασκευάστηκαν ριζικά, αποκτώντας σύγχρονο, ενιαίο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα. Τα νέα γραφεία, επιφάνειας 494 τ.μ., μεταφέρουν μια σύγχρονη ατμόσφαιρα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις νέες οπτικές πάνω στον τρόπο εργασίας, προσφέροντας στους εργαζόμενους την άνεση και την αίσθηση της ατομικότητας σε ένα περιβάλλον όμως όπου ευνοείται η συνεργασία. Στόχος του έργου είναι τα γραφεία να αποτελέσουν μία σχεδιαστική και αισθητική καινοτομία στον χώρο εργασίας. Άξονας του σχεδιασμού έγινε ο δυναμισμός και η ταυτότητα που διέπουν την εταιρία, τα οποία εκφράστηκαν από ένα αφαιρετικό και σύγχρονο αρχιτεκτονικό ύφος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επιλογή και τον τολμηρό συνδυασμό επίπλων, φωτιστικών και άλλων διακοσμητικών στοιχείων, έτσι ώστε ο ετερόκλητος διάλογος μεταξύ των υλικών να συντελεί στη μοναδικότητα του χώρου. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας λειτουργικός γραφειακός χώρος που συνδυάζει τις σύγχρονες μεθόδους εργασίας με τις διαμορφούμενες ανάγκες της εταιρείας.