Τοποθεσία Έργου:
Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Περίοδος Κατασκευής:
Απρίλιος - Ιούνιος 2022
Μελετητές:
Office25 Architects

Τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, στο ισόγειο υφιστάμενου κτιρίου και αποτελούνται από δύο χώρους, συνολικού εμβαδού περίπου 1000 τ.μ. Το έργο αυτό αφορά νέες εσωτερικές διαμορφώσεις των αναφερόμενων τμημάτων. Σκοπός και τεχνικό αντικείμενο της αρχιτεκτονικής μελέτης είναι η πλήρης ανακατασκευή των παραπάνω χώρων και η νέα διαμόρφωση ενιαίων ανοιχτών χώρων εργασίας, κλειστών χώρων για τη στέγαση των διοικητικών τμημάτων της εταιρείας, των αιθουσών συνεδριάσεων καθώς και ενός χώρου ξεκούρασης και αναψυχής. Η νέα διαμόρφωση εσωτερικών όψεων και κατόψεων και η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συνθετικού και αισθητικού αποτελέσματος στις κατευθύνσεις και τις λειτουργίες των χώρων, για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες του κτιρίου, αποτελεί βασικό συστατικό του σχεδιασμού. Οι κατασκευαστικές εργασίες αφορούν κυρίως τις εσωτερικές διαρρυθμίσεις, και τη διαμόρφωση εσωτερικών όψεων, χωρίς καμία επέμβαση στη στατική δομή του κτιρίου και με επέκταση υφιστάμενου ανοίγματος στο κτιριακό κέλυφος για λόγους πυρασφάλειας. Οι χώροι χωρίζονται σε δύο λειτουργικά τμήματα, τον χώρο της καφετέριας και τον χώρο εργασίας. Συνοπτικά, η κύρια είσοδος οδηγεί στους ανοιχτούς χώρους γραφείων και περιμετρικά του κτιρίου υπάρχει ένας διάδρομος, στην εξωτερική πλευρά του οποίου βρίσκονται οι ανοιχτοί χώροι γραφείων, στην εσωτερική πλευρά, οι κλειστοί χώροι και οι περισσότερες αίθουσες συσκέψεων. Η καφετέρια τοποθετείται στην μπροστινή πλευρά του κτιρίου ενώ το πίσω μέρος χρησιμοποιείται ως βοηθητικός χώρος.