Τοποθεσία Έργου:
Αιόλου 25, Αθήνα
Περίοδος Κατασκευής:
Απρίλιος 2015
Μελετητές:
Design Team
Εργοδότης:
Adidas Hellas ΑΕ

Η ανακαίνιση του καταστήματος διήρκησε 10 ημέρες, εντός διατηρητέου κτιρίου επι της οδού Αιόλου 25. Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν νέα ηλεκτρολογικη εγκατάσταση, τεχνοτροπίες επιφανειών, έπιπλα σιδηρά και ξύλινα. Οι εργασίες κατασκευής αξιοποίησαν και ανέδειξαν τα διατηρητέα στοιχεία του κτιρίου, προωθώντας παράλληλα την εμπορική ταυτότητα των προιόντων της ADIDAS. Ο σχεδιασμός, η επιλογή των υλικών και τα υφιστάμενα στοιχεία δημιούργησαν μια ισχυρή οπτική επικοινωνία του χώρου με τα προιόντα.