Τοποθεσία Έργου:
Δαιδάλου 37, Ηράκλειο, Κρήτη
Περίοδος Κατασκευής:
Μάρτιος - Μάιος 2020
Μελετητές:
Σοφία Παύλου
Εργοδότης:
AXF Group

Τον Μάιο του 2020 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του εμπορικού καταστήματος ALE του ομίλου AXF σε κεντρικό πεζόδρομο στο κέντρο του Ηρακλείου. Το κατάστημα αποτελείται από τρία επίπεδα. Το υπόγειο και το ισόγειο αποτελούν χώρους πώλησης ενώ στο πατάρι βρίσκεται η αποθήκη και λοιποί βοηθητικοί χώροι. Οι εργασίες περιελάμβαναν αντικατάσταση δαπέδων και επενδύσεων σε όλο το κατάστημα, νέες ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις καθώς και τη δημιουργία νέων χώρων δοκιμαστηρίων σε όλα τα επίπεδα. Οι αρχιτεκτονικές μελέτες εκπονήθηκαν από την Σοφία Παύλου ενώ οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του έργου μελετήθηκαν από την εταιρία “CORE Construction”.