Τοποθεσία Έργου:
Εμπορικό Κέντρο Mediterranean Cosmos - Τσιμισκή 65, & Αγίας Σοφίας 16, Θεσσαλονίκη
Περίοδος Κατασκευής:
Ιουνιος - Ιουλιος 2016
Μελετητές:
Παύλου Σοφία
Εργοδότης:
AXF SA

Από τον Ιούνιο έως τον Ιούλιο του 2016, παραδόθηκαν σε λειτουργία δύο καταστήματα της γνωστής μάρκας Attrattivo στη Θεσσαλονίκη. Οι εργασίες είχαν διάρκεια περίπου 30 ημέρες. Αφορούσαν στην αναδιάταξη των εσωτερικών λειτουργιών των καταστημάτων, πραγματοποιώντας μια σειρά αρχιτεκτονικών και ηλεκτρομηχανολογικών παρεμβάσεων συνοδευόμενων από νέα επιχρίσματα και χρωματισμούς, με κύριο στόχο την ποιότητα και την προσοχή στη λεπτομέρεια. Τα καταστήματα λειτουργούν σε ένα επίπεδο συνολικής επιφάνειας 100 και 500 τ.μ. αντίστοιχα.