Τοποθεσία Έργου:
Κεντρική Πλατεία Νέας Σμύρνης, Νέα Σμύρνη
Περίοδος Κατασκευής:
Ιούλιος 2018
Μελετητές:
bogdanos architecture
Εργοδότης:
Axel Accessories ΑΕ

Τον Ιούλιο του 2018 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του έβδομου καταστήματος γυναικείας μόδας Axel στην Αθήνα στην κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης. Η κατασκευή του καταστήματος διήρκησε 20 ημέρες. Το κατάστημα αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, που φιλοξενούν τους χώρους πώλησης και τους βοηθητικούς χώρους, συνολικής επιφάνειας 262 τ.μ. Οι εργασίες αφορούσαν στη ριζική ανακατασκευή του θερμού κελύφους συνοδεία οικοδομικών εργασιών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.