Τοποθεσία Έργου:
Κυριαζή 6-8, Κηφισιά
Περίοδος Κατασκευής:
Φεβρουάριος - Μάρτιος 2014
Μελετητές:
Bogdanos Architects
Εργοδότης:
Αφοι Τσουρούκογλου

Τον Μάρτιο του 2014 ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση και επέκταση του καταστήματος της ελληνικής αλυσίδας ένδυσης Detroit επί της οδού Κυριαζή, απέναντι από το έτερο κατάστημα Detroit στην Κηφισιά άνοιξε τις πύλες του τον Ιούλιο του 2013. Το ανανεωμένο κατάστημα της αλυσίδας, υπό τον τίτλο Detroit White, καταλαμβάνει 110 τ.μ. σε δύο επίπεδα και φέρει την υπογραφή του αρχιτεκτονικού γραφείου bogdanos architects.