Τοποθεσία Έργου:
Escape Center, Ίλιον, Αττικής
Περίοδος Κατασκευής:
Μάιος - Ιούνιος 2017
Μελετητές:
Κωνσταντίνος Μαγκανιώτης - Πάρης Μητσούδης
Εργοδότης:
Shop & Trade AEBE

Τον Ιούνιο του 2017 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου καταστήματος Fashion Bazaar στο εμπορικό κέντρο Escape Center στο Ίλιον Αττικής. Το κατάστημα αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, υπόγειο και ισόγειο, συνολικής επιφάνειας 528 τ.μ. Οι εργασίες αφορούσαν σειρά επεμβάσεων τόσο στο ψυχρό κέλυφος για την ομαλή μετάβαση στη νέα χρήση του χώρου, όσο και στη ριζική ανακατασκευή του θερμού κελύφους συνοδεία πλείστων οικοδομικών εργασιών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.