Τοποθεσία Έργου:
Κολοκοτρώνη 6, Κηφισιά
Περίοδος Κατασκευής:
Ιανουάριος 2012
Μελετητές:
Fogal's Architectural Dept
Εργοδότης:
Ζωή Μπαρτζιώτη ΑΕ

The import of Swiss Fogal products in the Greek market re-started on November 2011, after a long period of absence. The first flagship boutique store has been constructed in Kifisia and covers a surface of 100 sq.m. The design of the store has been done by Swiss architectural bureau, collaborating with Fogal. The construction lasted 40 days and focused on strict technical standards and high quality materials.