Τοποθεσία Έργου:
Ερμού 46 & Ευαγγελιστρίας, Αθήνα
Περίοδος Κατασκευής:
Ιανουάριος - Απρίλιος 2017
Μελετητές:
Forever 21 Architectural Team
Εργοδότης:
Teren Operations

Το κατάστημα βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ερμού και Ευαγγελιστρίας. Το κέλυφος αποτελεί το συνδυασμό τριών διακριτών διατηρητέων κτιρίων με ενιαία μελέτη όψεων που αναδεικνύει την ιστορικότητα τους. Ο κατάλληλος αρχιτεκτονικός φωτισμός του σε συνδυασμό με βιοκλιματικά στοιχεία στην όψη, σηματοδοτεί το κτίριο και το κατάστημα ως ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά του κεντρικού πεζοδρόμου. Παρόλη τη δυσκολία της σύμμικτης κατασκευής και ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού ενός διατηρητέου κελύφους, η συνέπεια στην εφαρμογή των μελετών κατέστησε δυνατή τη διαμόρφωση ενός δικτύου λειτουργιών καταστήματος αρχικά ασύμβατου με τη φύση του κτιρίου, πράγμα που υπογραμμίζει την επιτυχία του έργου της ανακαίνισης και επανάχρησης στο σύνολό του.