Τοποθεσία Έργου:
Βουλγαρία, Σλοβακία, Πολωνία, Τσεχία, Ρουμανία, Πορτογαλία
Περίοδος Κατασκευής:
Μάρτιος - Οκτώβριος 2016
Μελετητές:
Forever 21 Architectural Team & τοπικοί μελετητές
Εργοδότης:
Teren Operations

Από τον Μάρτιο μέχρι τον Οκτώβριο του 2016 ολοκληρώθηκε η κατασκευή 6 νέων σημείων πώλησης Forever 21 σε 6 ευρωπαϊκές χώρες. Βουλγαρία, Σλοβακία, Πολωνία, Τσεχία, Ρουμανία και Πορτογαλία. Πρόκειται για καταστήματα ιδιαίτερης αισθητικής. Η αρχιτεκτονική μελέτη και οι ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές ανήκουν στην αρχιτεκτονική ομάδα της Forever 21 και σε τοπικούς μελετητές.