Τοποθεσία Έργου:
Galleria Stara Zagora
Περίοδος Κατασκευής:
Μάρτιος 2013
Μελετητές:
Studio 17,5
Εργοδότης:
Galleria Stara Zagora

Η εταιρεία Galleria Stara Zagora ανέθεσε στην εταιρεία μας την ανακατασκευή τμήματος του ομώνυμου εμπορικού κέντρου στο επίπεδο +11,90 προκειμένου να δημιουργηθεί αίθριος χώρος για διαμόρφωση καπνιστηρίου. Έγινε τροποποίηση στην όψη του εμπορικού με την αφαίρεση τμήματος του υαλοπετάσματος και μεταλλική κατασκευή με αλουμινοκατασκευή. Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στις μονώσεις δαπέδου και οροφής καθώς και στην πυροβαφή της μεταλλικής κατασκευής. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Studio 17,5 και οι εργασίες διήρκησαν 30 ημέρες.