Τοποθεσία Έργου:
Κύπρου 72, Γλυφάδα
Περίοδος Κατασκευής:
Μάρτιος - Απρίλιος 2020
Μελετητές:
Design Team
Εργοδότης:
FAIS Group

Τον Μάϊο του 2020 παραδόθηκε το νέο γωνιακό κατάστημα Haralas στην πλατεία Εσπερίδων στη Γλυφάδα. Το έργο περιλάμβανε την ολική ολική αναδιαμόρφωση του εσωτερικού χώρου του καταστήματος Haralas και την επέκταση των χώρων πώλησης σε δύο επίπεδα- από ένα που ήταν πριν. Η είσοδος του καταστήματος μετακινήθηκε επί της πλευράς στην πλατεία Εσπερίδων και οι όψεις άλλαξαν ριζικά. Οι εργασίες αφορούσαν τη διαμόρφωση του νέου εσωτερικού περιβλήματος σε ισόγειο και υπόγειο, την εγκατάσταση νέων ηλεκτρολογικών συστημάτων, καθώς και συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού, τις επενδύσεις των όψεων, την τοποθέτηση νέων υαλοστασίων και τους χρωματισμούς.