Τοποθεσία Έργου:
Ερμού & Βουλής, Αθήνα
Περίοδος Κατασκευής:
Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2016
Μελετητές:
Κωστής Περιφανάκης / Αγαπάκης Μελετητική & Συνεργάτες
Εργοδότης:
Hennes & Mauritz SA

Τον Οκτώβριο του 2015 εγκαινιάστηκε στην Ερμού το μεγαλύτερο κατάστημα της γνωστής Σουηδικής εταιρίας ένδυσης Η&Μ στη Νότια Ανατολική Ευρώπη. Πρόκειται για τη ριζική ανακατασκευή ενός επταώροφου, διατηρητέου νεοκλασικού κτηρίου του 1904 συνολικής επιφάνειας 4300 τ.μ. Η αρχιτεκτονική μελέτη του έργου εκπονήθηκε από τον αρχιτέκτονα Κωστή Περιφανάκη, ενώ το σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων μελετήθηκε από την Αγαπάκης Μελετητική & Συνεργάτες.