Τοποθεσία Έργου:
Ανεξαρτησίας 117, Λεμεσός, Κύπρος
Περίοδος Κατασκευής:
Νοέμβριος 2021 – Μάρτιος 2022
Μελετητές:
Papa Architects, Αγαπάκης & Συνεργάτες
Εργοδότης:
H&M Cyprus

Σε συνέχεια της προηγούμενης φάσης κατασκευής, που περιλάμβανε εκτεταμένη δομική ενίσχυση του υπάρχοντος κτιρίου καθώς και νέους μεταλλικούς ημιώροφους, η CORE προχώρησε στην κατασκευή του νέου καταστήματος H&M στη Λεμεσό τον Νοέμβριο του 2021. Το κατάστημα αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα, ισόγειο, υπόγειο και ημιώροφο. Οι εσωτερικές βεράντες συνδέουν τα δύο υπέργεια επίπεδα, δημιουργώντας μια αίσθηση ανοιχτού χώρου. Τα αρχιτεκτονικά σχέδια είναι της Papa Architects ενώ τα ηλεκτρομηχανολογικά της Agapakis & Associates