Τοποθεσία Έργου:
Εμπορικό Κέντρο Mediterranean Cosmos, Θεσσαλονίκη
Περίοδος Κατασκευής:
Μάρτιος - Απρίλιος 2020
Μελετητές:
vaktak
Εργοδότης:
FOURLIS Group

Τον Απρίλιο του 2020 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του εμπορικού καταστήματος Intersport του ομίλου Fourlis στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη. Το κατάστημα εκτείνεται σε ένα επίπεδο 675 τ.μ το οποίο φιλοξενεί το σύνολο των λειτουργιών του. Οι εργασίες αφορούσαν στην πλήρη ανακαίνιση του καταστήματος και τροποποίηση του κατά τα νέα πρότυπα σχεδιασμού των καταστημάτων Intersport. Το σύνολο των μελετών αρχιτεκτονικών και Η/Μ εκπονήθηκαν από τη μελετητική εταιρεία vaktak.