Τοποθεσία Έργου:
Sun Plaza Mall, Βουκουρέστι
Περίοδος Κατασκευής:
Δεκέμβριος 2017 & Φεβρουάριος 2018
Μελετητές:
MAC Architectural team & Τοπικοί Μελετητές
Εργοδότης:
SC Estee Lauder Romania SRL

Η CORE ολοκλήρωσε το νέο κατάστημα στο Sun Plaza Mall σε 2 στάδια. Το πρώτο στάδιο ήταν το προσωρινό κατάστημα Pop-up που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 και ο χρόνος κατασκευής του ήταν 10 ημέρες. Το μόνιμο κατάστημα άνοιξε τις πύλες του στο κοινό τον Φεβρουάριο του 2018 με συνολικό χρόνο κατασκευής 20 ημέρες. Τα αρχιτεκτονικά και ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια του έργου πραγματοποιήθηκαν από αρχιτέκτονες της MAC και τοπικούς μελετητές.