Τοποθεσία Έργου:
Τσιμισκή 23, Θεσσαλονίκη
Περίοδος Κατασκευής:
Μάιος - Ιούνιος 2019
Μελετητές:
Mango Architectural Dept
Εργοδότης:
AXF ΑΕ

Στις 19 Ιουνίου παραδόθηκε σε λειτουργία ένα νέο κατάστημα Mango στην οδό Τσιμισκή 23, τον εμπορικότερο δρόμο της Θεσσαλονίκης στο κέντρο της πόλης. Το νέο Mango ακολουθεί την ίδια εταιρική σχεδιαστική γραμμή όπως αυτή υιοθετείται από όλα τα καταστήματα της αλυσίδας παγκοσμίως. Το κατάστημα αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, που φιλοξενούν τους χώρους πώλησης και τους βοηθητικούς χώρους, συνολικής επιφάνειας 480 τ.μ. Οι εργασίες αφορούσαν στην εκ νέου διαρρύθμιση των εσωτερικών λειτουργιών του καταστήματος, υλοποιώντας σειρά αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων που ως αποτέλεσμα είχαν την ριζική ανακαίνιση του.