Τοποθεσία Έργου:
Mediterranean Cosmos, Θεσσαλονίκη
Περίοδος Κατασκευής:
Φεβρουάριος 2013
Μελετητές:
Mango's Architectural Dept
Εργοδότης:
Mango Garments SA

Τον Φεβρουάριο του 2013 αποπερατώθηκε το κατάστημα Mango, επιφάνειας 260 τ.μ., εντός του εμπορικού κέντρου Mediterranean Cosmos, στεγάζοντας το σύνολο των κωδικών της γυναικείας μόδας της ισπανικής πολυεθνικής αλυσίδας ένδυσης σε έναν ενιαίο χώρο πώλησης. Το έργο βασίστηκε στην αρχιτεκτονική πρόταση (concept design) που εκπονήθηκε από το σχεδιαστικό τμήμα της Mango στην Ισπανία, ενώ ο γενικός συντονισμός σε θέματα προσαρμογής μελετών και σχεδίασης ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών ανατέθηκε στην εταιρεία μας.