Τοποθεσία Έργου:
The Mall of Cyprus, Λευκωσία
Περίοδος Κατασκευής:
Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2019
Μελετητές:
Marks&Spencer Group – Ανθή Χατζηλαμπρή
Εργοδότης:
Voici La Mode Group of Companies

Το Νοέμβριο του 2019, ολοκληρώθηκε το κατάστημα Marks & Spencer συνολικού εμβαδού 1.300 τ.μ. στο Mall of Cyprus. Η κατασκευή είναι αποτέλεσμα συνένωσης τεσσάρων καταστημάτων και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα καταστήματα της αλυσίδας στην Κύπρο. Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν υλικά που δημιούργησαν ένα μοναδικό περιβάλλον αντίστοιχο του σχεδιασμού του Mall.