Τοποθεσία Έργου:
Κολοκοτρώνη 6, Κηφισιά, Αττική
Περίοδος Κατασκευής:
Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2017
Μελετητές:
Duccio Grassi
Εργοδότης:
Max Mara - DIL - Fashion Group SA

Τον Δεκέμβριο του 2017 παραδόθηκε το νέο κατάστημα της Max Mara στην Κηφισιά. Οι εργασίες εσωτερικής διαρρύθμισης περιλάμβαναν μεταλλικές επενδύσεις και ψευδοροφές καθώς και ορθομαρμαρώσεις και επιστρώσεις δαπέδων από φυσική πέτρα. Το περιορισμένο χρονοδιάγραμμα του έργου επέβαλε την ταυτόχρονη κατασκευή επίπλων, κουφωμάτων, δοκιμαστηρίων και άλλων, γεγονός που απαιτούσε την πλήρη ταύτιση με τα σχέδια των μελετών ώστε στο τέλος όλα τα διαφορετικά κομμάτια να μπορούν να συνδεθούν αρμονικά και άρρηκτα. Οι παραγγελίες των επίπλων από την Ιταλία ενέτειναν αυτή την πρόκληση. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι εκτός από τις εσωτερικές αρχιτεκτονικές και Η/Μ εργασίες περιλαμβάνονταν και στατικές ενισχύσεις στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου.