Τοποθεσία Έργου:
Designer Outlet Warszawa, Βαρσοβία, Πολωνία
Περίοδος Κατασκευής:
Ιανουάριος - Μάρτιος 2021
Μελετητές:
Nike Architectural Team, Forma Studio Architectury
Εργοδότης:
NIKE Europe

Τον Μάρτιο του 2021 ολοκληρώθηκε η κατασκευή νέου καταστήματος ΝΙΚΕ στο εκπτωτικό εμπορικό κέντρο Designer Outlet Warszawa στη Βαρσοβία. Το νέο ΝFS (ΝΙΚΕ Factory Store) καταλαμβάνει έκταση 820 τ.μ., σε ένα επίπεδο όπου φιλοξενούνται εξολοκλήρου οι λειτουργίες του καταστήματος κύριες και βοηθητικές. Το νέο ΝFS εναρμονίζεται πλήρως με τα αυστηρά ισχύοντα περιβαλλοντικά πρότυπα που έχει υιοθετήσει η ΝΙΚΕ για τα καταστήματα της στην Ευρώπη τόσο για τη λειτουργία τους όσο και για την κατασκευή τους. Έτσι, η κατασκευή του νέου καταστήματος ακολούθησε το πρότυπο LEED με απώτερο στόχο τη μείωση του οικολογικού και ενεργειακού αποτυπώματος και τη δημιουργία ενός υγιούς και ασφαλούς εσωτερικού περιβάλλοντος. Καθώς και την ενίσχυση της εταιρικής εικόνας και περιβαλλοντικής πολιτικής απόδειξη της δέσμευσης για ορθή περιβαλλοντική διαχείριση και αειφόρο ανάπτυξη της εταιρείας σε όλα τα επίπεδα δραστηριοτήτων της. Το NFS ακολουθεί το νέο concept design όπως μελετήθηκε και αναπτύχθηκε από αρχιτεκτονικό τμήμα της NIKE ενώ υπεύθυνοι για την προσαρμογή των σχεδίων του νέου καταστήματος είναι η αρχιτεκτονική ομάδα της εταιρείας πολωνικής βάσης Forma Studio Architectury.