Τοποθεσία Έργου:
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κόρινθος
Περίοδος Κατασκευής:
Απρίλιος 2015 - Απρίλιος 2016
Μελετητές:
F. & K. Kydoniatis & Associates
Εργοδότης:
Nike Retail Hellas Ltd

Στα πλαίσια της επιχειρηματικής ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο η NIKE, αποφάσισε να προχωρήσει στη ριζική αναδιαμόρφωση υφιστάμενων καταστημάτων της σε όλη την Ευρώπη. Eφαρμόζοντας νέο concept design εισήγαγε μια  νέα αρχιτεκτονική προσέγγιση για τα καταστήματα και την εξολοκλήρου αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Κάνοντας πράξη τη δέσμευσή της εταιρείας για φιλικά προς το περιβάλλον καταστήματα και ακολοuθώντας πιστά τα πρότυπα πιστοποίησης leed καθόλη τη διάρκεια της κατασκευής και λειτουργίας των νέων καταστημάτων. Η CORE Construction παρέδωσε προς χρήση 4 νέα καταστήματα το χρονικό διάστημα Απρίλιου 2015 – Απριλίου 2016  τηρώντας απαρέγκλιτα τις αυστήρες προδιαγραφές κατασκευής των νέων  NFS (Factory Nike Stores) σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κόρινθο. Τη νέα σχεδιαστική πρόταση των NFS για την Ευρώπη δημιούργησε και ανέπτυξε η TheBrand Tailor. Την προσαρμογή του νέου σχεδιασμού ανέλαβε η μελετητική εταιρεία F. & K. KYDONIATIS & ASSOCIATES.