Τοποθεσία Έργου:
Mediterranean Cosmos, Θεσσαλονίκη
Περίοδος Κατασκευής:
Μάρτιος - Απρίλιος 2018
Μελετητές:
Toi&moi’s Architectural Dept
Εργοδότης:
Toi&moi AE

Στο χώρο του εμπορικού Κέντρου Mediterranean Cosmos πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο-Απρίλιο του 2018 η ανακατασκευή του καταστήματος ρούχων «Toi&moi». Η αρχιτεκτονική σύνθεση, η χωροθέτηση του χώρου και η επιλογή των υλικών βασίστηκε στην αναθεώρηση της σχεδιαστικής προσέγγισης, όπως αυτή εμφανίστηκε στο κατάστημα ναυαρχίδα της εταιρείας στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη. Η κάτοψη, ενοποιημένη, με τη νέα χωροθέτηση του ταμείου και με τα νέα έπιπλα προβολής προϊόντων, αποσκοπεί στην πλήρη αξιοποίηση και εποπτεία του χώρου καταστήματος. Στη σύνθεση ξεχωρίζει η χρήση υλικών όπως το μέταλλο και το γυαλί στο χώρο των δοκιμαστηρίων, ενώ η όψη αποτελεί κυρίαρχο μέρος της σύνθεσης, καθώς η είσοδος με το διπλό καμπύλο κούφωμα κυριαρχεί. Οι συγκεκριμένες επεμβάσεις αρχιτεκτονικού και αισθητικού ενδιαφέροντος υποδεικνύουν μια σχεδιαστική συνέπεια η οποία θα ακολουθεί και κάθε νέο κατάστημα «Toi&moi».