Τοποθεσία Έργου:
Αθήνα, Πάτρα, Ρόδος, Κως, Τήνος, Κρήτη, Καρδίτσα, Καβάλα, Ορεστιάδα, Θεσσαλονίκη
Περίοδος Κατασκευής:
Φεβρουάριος 2015 - Οκτώβριος 2016

Από τον Φεβρουάριο του 2015 έως τον Οκτώβριο του 2016 παραδόθηκαν σε λειτουργία 32 καταστήματα WIND σε όλη την Ελλάδα. Το αντικείμενο των εργασιών, μέσης διάρκειας 20 ημερών, αφορούσε στην εκ νέου διαρρύθμιση της εσωτερικής λειτουργίας κάθε καταστήματος, υλοποιώντας σειρά αρχιτεκτονικών και ηλεκτρομηχανολογικών παρεμβάσεων, συνοδεία νέων επενδύσεων και χρωματισμών. Η μελέτη αναδιαμόρφωσης των καταστημάτων εκπονήθηκε από τις εταιρείες Οργανοδομή, Ανυφαντής και Flexus.