Τοποθεσία Έργου:
Costa Navarino Resort, Μεσσηνία
Περίοδος Κατασκευής:
Μάιος - Ιούνιος 2014
Μελετητές:
k-studio
Εργοδότης:
Temes ΑΕ

Τον Ιούνιο του 2014 ολοκληρώθηκε η επέκταση του περίφημου εστιατορίου Barbouni επί του παραλιακού μετώπου Dunes Beach του Costa Navarino. Η κατασκευή των νέων υπαίθριων χώρων συνολικής επιφάνειας 270 τ.μ., εν παραλλήλω με την εκτέλεση ιδιαίτερα απαιτητικών επεμβάσεων για την αρχιτεκτονική εναρμόνιση του υφιστάμενου εστιατορίου, διήρκεσε 30 ημέρες εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία και ασφάλεια των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του. Η αρχιτεκτονική μελέτη του συνόλου του εστιατορίου, ανήκει στο γνωστό γραφείο k-studio έχοντας αποσπάσει σημαντικές αναφορές σε διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς με θέμα τον πρωτοποριακό σχεδιασμό χώρων εστίασης