Τοποθεσία Έργου:
Διεθνές Αεροδρόμιο Κω
Περίοδος Κατασκευής:
Φεβρουάριος - Μάρτιος 2021
Μελετητές:
Architectural Department of SSP Hellas
Εργοδότης:
SSP Hellas

Τα Food Village είναι ένα multi brand που έχει αναπτύξει η SSP για να συστεγάσει διάφορα υψηλής ποιότητας brands εστίασης σε χώρους όπως αεροδρόμια. Ένα τέτοιο Food Village παραδόθηκε από την εταιρείας μας στο αεροδρόμιο της Κω ακολουθώντας τα αυστηρά πρότυπα ασφάλειας και υγιεινής στην κατασκευή που διέπουν τη λειτουργία των αεροδρομίων καθώς και ανελαστικό χρονοδιάγραμμα παράδοσης ολόκληρωσης των εργασιών. Τα επιπέρους brands που φιλοξενούνται στο νέο Food Village στο αερόδρομιο της Κω είναι τα Negroni, Star Chips, Upper Crust and, grabN’go προσφέροντας στους επισκέπτες του αεροδρομίου μια ευρεία γκάμα γευστικών προτάσεων σε ροφήματα και γρήγορα γεύματα υψηλής φροντίδας και ποιότητας.