Τοποθεσία Έργου:
Ακαδημίας & Ομήρου, Αθήνα
Περίοδος Κατασκευής:
Απρίλιος 2018
Μελετητές:
MTA, HOK, PG Kamarinos
Εργοδότης:
YHE IKE

Αντικείμενο του έργου εντός του υπό ανακατασκευή ξενοδοχείου Academia ήταν η διαμόρφωση ενός δωματίου ως πιλοτικό (mock-up) για τη διαμόρφωση των δωμάτιων του ξενοδοχείου σε επόμενη φάση. Οι εργασίες διεξήχθησαν κατά την φάση αποπεράτωσης των ενισχύσεων του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και περιλάμβαναν τη δημιουργία όλων των υποδομών και των τελικών επιφανειών του δωματίου, καθώς και των ξυλουργικών εργασιών. Λόγω του δειγματοληπτικού χαρακτήρα της κατασκευής πολλές αποφάσεις ελήφθησαν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης, με γνώμονα την δυνατότητα εφαρμογής τους κατ’ επανάληψη στο σύνολο των δωματίων και την συμβατότητα με τις υψηλές απαιτήσεις και προδιαγραφές του ομίλου Marriott.