Τοποθεσία Έργου:
Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη
Περίοδος Κατασκευής:
Ιανουάριος 2016
Μελετητές:
MKV Design Ltd (Μαρία Κατσαρού-Βαφειάδη)
Εργοδότης:
Makedonia Palace ΑΕ

Αντικείμενο του έργου εντός του ξενοδοχείου Makedonia Palace ήταν η διαμόρφωση 3 δωματίων ως πιλοτικά (mock-up) για τη συνολική ανακαίνιση του ξενοδοχείου σε επόμενες φάσεις. Τα δωμάτια βρίσκονται στον 8ο όροφο του ξενοδοχείου και μετατράπηκαν σε μία μονόχωρη σουίτα και μία δίχωρη. Οι εργασίες διεξήχθησαν σε ένα εξαιρετικά συμπιεσμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών (24 ημέρες) και περιλάμβαναν την αλλαγή όλων των υποδομών και των τελικών επιφανειών των δωματίων, καθώς και τμήμα των ξυλουργικών εργασιών. Λόγω του δειγματοληπτικού χαρακτήρα της κατασκευής πολλές αποφάσεις ελήφθησαν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης, με γνώμονα την δυνατότητα εφαρμογής τους κατ’ επανάληψη στο σύνολο των δωματίων. Η παράλληλη λειτουργία όλων των υπολοίπων δωματίων του πέντε αστέρων ξενοδοχείου  αντιμετωπίσθηκε με μεγάλη σοβαρότητα σε θέματα προσβάσεων, περιορισμού όχλησης και προστασίας των διατηρούμενων επιφανειών.