Τοποθεσία Έργου:
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Κτίριο Μ2, Θεσσαλονίκη
Περίοδος Κατασκευής:
Μάρτιος - Απρίλιος 2017
Μελετητές:
Mete-sysm / Γ. Παπανικολάου / Β. Κωνσταντινίδης & Συνεργάτες
Εργοδότης:
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Τον Μάρτιο του 2017, η CORE Construction ανέλαβε, ύστερα από σχετικό διαγωνισμό που προκήρυξε ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης – «ΟΜΜΘ», έργο που αφορούσε στην αλλαγή χρήσης και εσωτερικές διαρρυθμίσεις για τη μετατροπή χώρου αποθήκης του Α’ υπογείου του Κτιρίου Μ2 του «ΟΜΜΘ» σε χώρο δοκιμών της συμφωνικής ορχήστρας νέων «MOYSA». Η Αίθουσα , καθαρής εσωτερικής επιφάνειας 222 τ.μ. πρόκειται να λειτουργήσει με 87 καθίσματα μουσικών, συμπεριλαμβανομένου και του μαέστρου, τοποθετημένα σε αμφιθεατρική διάταξη γύρω από αυτόν, ενώ θα υπάρχει και περιορισμένος αριθμός θεατών, 33 καρέκλες. Η προτεινόμενη διάταξη των μουσικών, εξυπηρετεί τις ανάγκες των διαφορετικών οργάνων (έγχορδα, κρουστά, κλπ), ενώ έγιναν όλες οι αναγκαίες εργασίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών της νέας χρήσης του χώρου. Το έργο χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» στο πλαίσιο των κοινωφελών του δράσεων και ως συνέχεια της ιδρυτικής δωρεάς του ιδρύματος για τη δημιουργία της συμφωνικής ορχήστρας νέων του «ΟΜΜΘ». Η συμφωνική ορχήστρα νέων «MOYSA» αποτελεί μια κοινότητα νέων μουσικών από τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και άλλες περιοχές – ηλικίας από 8 έως 25 ετών – που σήμερα αριθμεί πάνω από ογδόντα μέλη και στεγάζεται στην ομώνυμη αίθουσα «MOYSA», χώρο προετοιμασίας της ορχήστρας.