Τοποθεσία Έργου:
Έλλης 8, Βέροια
Περίοδος Κατασκευής:
Μάρτιος -Μάιος 2016
Μελετητές:
Sparch Σακελλαρίδου / Παπανικολάου Αρχιτέκτονες
Εργοδότης:
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας

Τον Μάιο του 2016 ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση της δημόσιας κεντρικής βιβλιοθήκης της Βέροιας συνολικής επιφάνειας 350 τ.μ. Η αρχιτεκτονική επέμβαση είχε στόχο την δημιουργία ενός νέου χώρου με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, όπου η πολλαπλότητα των χρήσεων που θα φιλοξενεί να συνδιαλέγεται αρμονικά με την αισθητική της απλότητας και της ευελιξίας. Ο σχεδιασμός και η μελέτη του έργου της ανακαίνισης έγιναν από το αρχιτεκτονικό γραφείο SPARCH.