Τοποθεσία Έργου:
Balkan Hotel, Σόφια, Βουλγαρία
Περίοδος Κατασκευής:
Νοέμβριος 2017 - Ιανουάριος 2018
Μελετητές:
Sofia Balkan AD
Εργοδότης:
Balkan Hotel, Σόφια, Βουλγαρία

Τον Ιανουάριο του 2018 παραδόθηκε σε λειτουργία το εστιατόριο 400 τ.μ. εντός του ξενοδοχείου Balkan Hotel. Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν υλικά, εφαρμοσμένα σε κατασκευές συνθέτοντας ένα περιβάλλον ενταγμένο πλήρως στην σχεδιαστική λογική του ξενοδοχείου με πρωταρχικό στόχο την ποιότητα, την πολυτέλεια και την προσοχή στην λεπτομέρεια. Η μελέτη των αρχιτεκτονικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του έργου εκπονήθηκε από τους Bates Architects & Engineers.